Personvernregler

1. BRUKERINFORMASJON 

Bernadette Louise Garside , som representerer The Perfect Wedding Company (handelsnavn), som personen som er ansvarlig for behandlingen, informerer deg om at i henhold til forordning (EU) 2016/679 av 27 April (RGPD) og LO 3/2018, av 5 Desember, databeskyttelse og digitale rettigheter garanti (LOPDGDD), behandler vi dine data som vi reflekterer over denne personvernerklæringen.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn personopplysningene dine og hvorfor vi samler inn, hva vi gjør med dem, hvem vi deler, hvordan du beskytter dem og valgene dine angående behandling av personopplysninger.

Disse retningslinjene gjelder for behandling av dine personopplysninger som samles inn av selskapet for levering av sine tjenester og kommersiell informasjon angående dem. Hvis du godtar målene i disse retningslinjene, godtar du at vi behandler personopplysningene dine som definert i disse retningslinjene.

2. KONTAKT

Firmanavn: Bernadette Louise Garside Kommersielt navn: The Perfect Wedding Company

Adresse: Calle Estanque de la Cruz s / n (CC Botanico) , Local 76 San Fernando de Maspalomas (35 100 ) San Bartolomé de Tirajana

CIF : X1724560C

E-post: [email protected]

3.KEY PRINSIPPER 

Vi har alltid vært forpliktet til å tilby tjenestene våre den høyeste graden av kvalitet, som inkluderer behandling av dataene dine med sikkerhet og åpenhet. Våre prinsipper er:

• Lovlighet : Vi vil bare samle inn dine personopplysninger for spesifikke, eksplisitte og legitime formål.

• Dataminimering : Vi begrenser innsamlingen av personopplysninger til det som er strengt relevant og nødvendig for formålene de ble samlet inn for.

• Begrensning av formål : Vi vil bare samle inn dine personopplysninger for de formålene som er oppgitt og bare i henhold til dine ønsker.

• Nøyaktighet: Vi vil holde personopplysningene dine nøyaktige og oppdaterte.

• Datasikkerhet : Vi iverksetter passende tekniske og organisatoriske tiltak som er proporsjonale med risikoene for å sikre at dataene dine ikke lider skade, for eksempel uautorisert avsløring eller tilgang, utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse eller utilsiktet tap eller endring og enhver annen form for ulovlig behandling.

• Tilgang og utbedring : Vi har midler til å få tilgang til eller rette opp dataene dine når du anser det som hensiktsmessig.

• Oppbevaring : Vi oppbevarer personopplysningene dine lovlig og hensiktsmessig, og bare så lenge det er nødvendig for formålene de ble samlet inn for.

• Internasjonale overføringer : Når det er tilfelle at dataene dine skal overføres utenfor EU / EØS, vil de være tilstrekkelig beskyttet.

• Tredjeparter: Tilgang og overføring av personopplysninger til tredjeparter utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og med passende kontraktsgarantier.

• Direkte markedsføring og informasjonskapsler : Vi overholder gjeldende lovgivning om reklame og informasjonskapsler.

4. INNSAMLING OG BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Datatypene som kan forespørres og brukes, er:

• Identifikasjonsdata.

• Interessant informasjon om våre tjenester.

Vi samler også automatisk inn data om besøket ditt på nettstedet vårt som beskrevet i retningslinjene for informasjonskapsler. 

Hver gang vi ber om dine personopplysninger, vil vi informere tydelig hvilke personopplysninger som samles inn og for hvilket formål. Generelt samler vi inn og behandler personopplysningene dine med det formål å:

• Gi informasjon, tjenester, produkter, relevant informasjon og nyheter i sektoren.

• Sending av kommunikasjon.

5. LEGITIMITET

I samsvar med gjeldende databeskyttelsesforskrifter kan personopplysningene dine behandles forutsatt at:

• Du har gitt oss ditt samtykke til behandlingen. Selvfølgelig kan du når som helst trekke tilbake samtykket ditt.

• For juridiske krav.

• Av en legitim grunn som ikke kan ses på som å erodere personvernrettighetene dine, for eksempel å sende kommersiell informasjon enten ved abonnement på nyhetsbrevet vårt eller kundestatusen din.

• For det som anses nødvendig for levering av tjenester gjennom et av våre kontraktsforhold mellom deg og oss.

6. KOMMUNIKASJON AV PERSONOPPLYSNINGER

Dataene kan formidles til relaterte selskaper utelukkende for levering av de ulike tjenestene som behandlingsansvarlige. Selskapet vil ikke foreta noen dataoverføring bortsett fra ved juridisk forpliktelse. 

7. DINE RETTIGHETER

I forbindelse med innsamling og behandling av dine personopplysninger kan du når som helst kontakte oss for å:

• Få tilgang til dine personopplysninger og annen informasjon som er angitt i artikkel 15.1 i RGPD.

• Korrigere dine personopplysninger som er unøyaktige eller ufullstendige i samsvar med artikkel 16 i RGPD.

• Slett dine personopplysninger i samsvar med artikkel 17 i RGPD.

• Begrense behandlingen av dine personopplysninger i samsvar med artikkel 18 i RGPD.

• Be om portabilitet av dataene dine i samsvar med artikkel 20 i RGPD . 

• Motsette deg behandlingen av dine personopplysninger i samsvar med artikkel 21 i RGPD.

Hvis du har gitt samtykke til et bestemt formål, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst, uten å påvirke lovligheten av behandlingen basert på ditt forutgående samtykke til å trekke deg tilbake.

Du kan utøve disse rettighetene ved å sende en motivert og akkreditert kommunikasjon til [email protected]

Så du har rett til å sende inn et krav til den kompetente kontrollmyndigheten ( www.aepd.es ) hvis du mener at behandlingen ikke overholder gjeldende forskrifter.

8. JURIDISK INFORMASJON

Kravene i disse retningslinjene utfyller, og erstatter ikke, andre krav i henhold til gjeldende databeskyttelseslov, som i alle fall vil gjelde.

Disse retningslinjene er underlagt periodiske gjennomganger, og selskapet kan endre den når som helst. Når dette skjer, vil vi varsle deg om eventuelle endringer og be deg om å lese den nyeste versjonen av retningslinjene våre på nytt og bekrefte at du godtar.

Loading...
Open chat
Your perfect wedding planner
Hello, we love to talk weddings so let's chat!